POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

TRAVEL MANAGEMENT COMPANY društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, trgovinu, usluge i putnička agencija, na adresi Ivana Gorana Kovačića 1, 32 000 Vukovar (dalje u tekstu: „TMC“), kao pravni okvir Travel Management Akademije je izvršitelj obrade podataka, te sve osobne podatke klijenata prikuplja, obrađuje i pohranjuje u skladu s važećim zakonskim odredbama i propisima. Obrada podataka podrazumijeva svako postupanje s osobnim podacima klijenata od trenutka primitka. Podatke potrebne za rezervaciju, sklapanje ugovora i kasniju realizaciju ugovornih obveza i usluga kupac daje dobrovoljno. Od kupca se traži samo nužne podatke za izradu sklapanje ugovora, te pružanje/izvršenje usluga u skladu s ugovorom.

U slučajevima kada je  posrednik, a ne direktni izvršitelj usluge i kad je za sklapanje ugovora i izvršenje usluga nužno proslijediti određene podatke putnika izvršitelju (npr. podaci potrebni za izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore itd.) ugovorni partner/izvršitelj obvezuje se u skladu s europskom Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka – GDPR postupati s podacima u okviru ugovornih i zakonskih obveza te se obvezuje podatke koristiti isključivo u svrhu za koju ima privolu klijenta – sklapanje ugovora i izvršenje ugovornih obveza i usluga.

Pravo uvida u podatke klijenata/službene dokumente koji sadrže podatke klijenata, sukladno zakonskim odredbama, imaju nadležna tijela (nadležne inspekcije, policija, pravosudna tijela). Ovlašteni predstavnici nadležnih tijela, prema potrebi, mogu napraviti preslike dostupnih dokumenata, presnimiti sve sadržaje sustava pohrane i prikupiti druge relevantne informacije. Pravna osnova za prijenos i obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza.

Standardni podaci o klijentima koje se prikuplja putem e-maila, telefonskih poziva i rezervacijskog sustava na web stranicama su: ime i prezime, adresa, datum rođenja, kontakt broj telefona/mobitela, kontakt e-mail, datum i vrijeme pristupa stranici te vlastoručni potpis (u slučaju kad klijent ugovara usluge osobno u poslovnici te ispunjava fizičku prijavnicu), podaci o sredstvu plaćanja (npr. broj računa ili podaci kartice u slučaju ispunjavanja obrasca za autorizaciju na daljinu).

U cilju što bolje organizacije putovanja i kvalitetnijeg izvršenja usluga, TMC može od klijenta tražiti i neke dodatne informacije i podatke, a koje klijent daje dobrovoljno. U slučaju ugovaranja specifičnih usluga, TMC od klijenta ima pravo tražiti dodatne podatke (npr. OIB, broj osobne iskaznice ili putovnice uz datum isteka, itd.), a koji trebaju biti proslijeđeni ugovornim partnerima radi ugovaranja i izvršenja zatražene usluge. U slučaju da klijent dostavi podatke iz kategorije posebno zaštićenih osobnih podataka klijent daje svoju privolu za obradu tih podataka u svrhu izvršenja ugovora – pružanje posebnih usluga.

TMC prikuplja, obrađuje i sljedeće podatke klijenata u svrhu komunikacije s klijentima, pružanja informacija o novim ponudama, pružanja traženih informacija kao i izvršenja zakonskih i ugovornih obveza: podaci koje klijenti upisuju u kontakt forme na službenim stranicama te pripadajućim poddomenama/stranicama projekata u organizaciji; podatke koje klijenti upisuju u predregistracijske i newsletter obrasce; podatke koje klijenti dostave putem elektroničke pošte/službena korespondencija.

Prilikom posjeta klijenta internetskim stranicama www.tmc-soultions.xyz (dalje u tekstu: „internetske stranice“) prikupljaju se “kolačići” (engl. Cookies – http://www.allaboutcookies.org) koji omogućuju poboljšano iskustvo pretraživanja na osnovu lokacijskih, jezičnih i drugih postavki te preferencija klijenata. Blokiranjem “kolačića” klijent i dalje može pregledavati stranicu, no postoji mogućnost da mu neke mogućnosti i sadržaji neće biti dostupni. Također, svaki klijent ima mogućnost u postavkama internetskog preglednika kojeg koristi u svakom trenutku izbrisati i/ili blokirati “kolačiće”.

Putem internetskih stranica moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj, datum i vrijeme pristupa stranici.

Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

 

Glavni sustavi putem kojih se prikupljaju i obrađuju podaci, odnosno izrađuje potrebna dokumentacija te vrši komunikacija s klijentima i provode marketinške aktivnosti:

  • Web stranice www.travelmanagement.academy, www.aviokarte.hr, www.tmc-solutions.xyz
  • Rezervacijski sustavi Galileo i Amadeus
  • E-mail (aviokarte@aviokarte.hr, aviokarte@ulixtravel.com, e-travel@ulixtravel.com, hoteli@ulixtravel.com, sales@tmc-solutions.xyz)
  • Plaćanja – račun Raiffeisen Bank: https://www.rba.hr/

 

Uzimajući u obzir legitimne interese klijenata te legitimne interese TMC-a, kontakt podatke koje su klijenti dostavili koristi se u svrhu informiranja klijenata o: rokovima plaćanja i dugovanjima za rezervacije koje su u tijeku; svim bitnim informacijama ili eventualnim izmjenama vezanima uz ponude i ugovore; pružanja željenih usluga te kako bi Vam pružila informacije o proizvodima ili uslugama koje možete koristiti.

Klijent zadržava pravo da se u bilo kojem trenutku odjavi s newsletter liste (klikom na “Odjava”) te više neće primati obavijesti o novim ponudama i popustima. Jednako tako klijent se u bilo kojem trenutku iznova može prijaviti na newsletter listu/obnoviti svoju privolu za korištenjem podataka u marketinške svrhe.

Klijent ima pravo od TMC-a zatražiti informaciju o tome koje njegove osobne podatke se obrađuje i pohranjuje, kao i zatražiti ispravak u slučaju netočnih podataka ili brisanje određenih podataka za koje ne postoji zakonska osnova za čuvanje. O rješenju takvog zahtjeva TMC izvijestit će klijenta u zakonskom roku od najkasnije mjesec dana. Taj se rok, uz obrazloženje dano klijentu, može prema potrebi produljiti za dodatna dva (2) mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

Ako klijent zatraži, (i) TMC će ga obavijestiti o osobnim podacima koje obrađuje te o izvoru tih podataka, (ii) omogućiti mu uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se na odnose na njega, kao i prijepis istih podataka, (iii) dostavit će klijentu izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podatka koji se na njega odnose s naznakom svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka, (iv) dostavit će klijentu ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje njegove osobne te će klijentu (v) dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka osobnih podataka. Na zahtjev klijenta, dopunit će, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su isti podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama.

TMC ne može udovoljiti zahtjevu klijenta za brisanjem podataka i/ili dokumenata nužnih za izvršenje Ugovornih usluga, kao ni podataka i/ili dokumenata koje agencija sukladno zakonskim odredbama mora čuvati do isteka zakonskih rokova obveze čuvanja (npr. ponude, ugovori, računi, itd.).

TMC smije obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka.

Klijent svoja prava može ostvariti podnošenjem zahtjeva: elektroničkom poštom na dpo@ulixtravel.com ili pisanim zahtjevom upućenim na adresu sjedišta – TRAVEL MANAGEMENT d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 1, 32 000 Vukovar.

Nadzorno tijelo na teritoriju Republike Hrvatske je Agencija za zaštitu osobnih podataka (Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska; azop@azop.hr; +385 1 4609 080).